No. 4700 | Single
No. 5700 | Duo

No. 8000 | Single
No. 8500 | Twin